itcusb

تبلیغات مرکز رشد

در خصوص حمایت های مجتمع از واحد ها و سایر مجموعه های مرتبط با راستای فعالیت خویش می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • امکان تبلیغ در صفحه های نمایش شهری درون دانشگاه
  • امکان تبلیغ در جایگاه های بنری درون دانشگاه و شهر
  • امکان تبلیغ در ظرفیت های مجازی مرتبط با مجتمع (سایت ، شبکه های اجتماعی و مجموعه های همکار)
  • همکاری در خصوص ساخت نماهنگ و تیزر تبلیغاتی
  • همکاری در خصوص طراحی پوستر و سایر اقلام مورد نیاز
  • مشارکت در چاپ محصولات تبلیغاتی اعم از کارت ویزیت ، پیراهن ، بنر و سایر هدایای تبلیغاتی

سطح حمایتی مجتمع در موارد یاد شده برای واحد های فناور بسته به میزان TRL واحد فناور و یا نظر کارشناسان و در خصوص سایر مجموعه ها بر اساس نظر کارشناسان متغیر بوده و  تخفیفات متناسب و حتی رایگان را شامل خواهد بود.