itcusb

اعتبارات مالی مرکز رشد

مدت استقرار

استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد شامل ۲ نوع استقرار می­باشد که به شرح ذیل آمده است:

۱- دوره رشد مقدماتی:

متقاضیان در صورت پذیرش در دوره رشد مقدماتی به مدت ۶ ماه در مرکز رشد مستقر می­گردند. طی این مدت به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت حقوقی مستقل داده شده و در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت حقوقی مستقل، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. در دوره پیش رشد تا سقف هفت میلیون تومان از واحد فناور حمایت خواهد شد.

۲- دوره رشد:

دوره­ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. در این دوره واحد فناور تا سقف بیست میلیون تومان حمایت خواهد شد.